June 8, 2023

Artist Sesha Brahmam

ఆర్టిస్ట్ శేషబ్రహ్మం
1 min read

ప్రకృతిని చిత్రకారుడు చూసే దృష్టికోణం భిన్నంగా ఉంటుంది. చూసే ప్రతి వస్తువులోనూ ప్రత్యేకతను చూడగలిగి దానికి రంగులద్ది కెన్వాసు మీద చిత్రంగా మలచగలగడం ఒక్క ఆర్టిస్ట్ కే...