December 11, 2023

ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ

1 min read

ಕರ್ನಾಟಕದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೇಖನ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು 1336 ರಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಳಿತು. ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿದ್ದರೂ, ವೈಭವ...