June 8, 2023

చెట్లు నాటుదాం…

మనిషి ప్రకృతికి ఏమిస్తున్నాడు.. ప్రకృతి మనిషి నుండీ ఏం ఆశిస్తుంది.. ఇదంతా పెద్ద కథలా ఉన్నా.. జరిగే విపత్తును తెలుసుకునే ఆలోచన చేయడం లేదు. చుట్టూ ఉన్న...