December 11, 2023

Published Articles

ఈ సృష్టిలో తల్లితండ్రులు, తోబుట్టువులు, నా అన్నవాళ్ళు లేనివాళ్ళు ఉంటారేమో గానీ.. స్నేహితులు లేనివారు గానీ, స్నేహం తెలీని వారు గానీ ఉండరు.. గుండె ఊసుల్ని పంచుకునేది...